රෝස මල් කියන රහස් – The Secret Of The Rose

තරුණ චිත්‍රපට නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන ඉරාන් ගොඩමුණේ සමඟ ඔහුගේ නවතම සිනමා සිත්තම ගැන කථා සල්ලාපයක්.

කියවන්න

හැඩතලවලට පණ දී අපුරු රූ රටා මැවූ තරුණයා

අපි දකින හැඩතලවට වෙනස්ම අර්ථයක් දීලා අපුරු චිත්‍ර නිර්මාණය කළ අපේ රටේ තරුණයාගේ කියන කතාව

කියවන්න

You cannot copy content of this page