ටෙස්ලා සහ එඩිසන්ගේ විදුලි තරගයට බිලි වූ ඇතින්නිය

මිනිසාගේ කෲරත්වය සහ මිනිසාගේ නිර්මාණශිලිත්වයට කළ හැකි ඛේදජනක දේවල් පිළිබඳව ලෝකයට තවමත් හරි හැටි අවබෝධයක් ඇතැයි සිතිය නොහැකිය. මේ කියන්නට යන කතාව තුළ ඇත්තේද එවන්නක⁣ට නිදසුනකි.

කියවන්න

ෆේස්බුක් තුළින් සැඟ වූ මරණයේ සුදු මල

ෆේස්බුක් ආයතනයේ ක්‍රියාත්මක වවන ඇල්ගොරිතම අනුව සංවේදී දෙයක් සඟවීම සඳහා බොඳ කරන ලද පෙරනයක් යොදා ගැනීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් එක් සාමාන්‍ය සුදු මලක් සඳහාත් මේ බොඳ කරන ලෙද පෙරනයක් යොදා තිබෙන ආකාරය ඔබ දැක ඇති. ඒත් ඒ ඇයි කියලා ඔබ දැන සිටියාද?

කියවන්න

බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිණ කාර්මික ශිල්පිනියක් වූ හැටි

බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිණ කියන්නේ කාර්මික ශිල්පය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන තැනැත්තියක්. ඇයට ට්‍රක් රථයක් වුණත් දෝෂයක් හඳුනාගෙන ඒවාට පිළියම් යොදන්න පුළුවන්.

කියවන්න

You cannot copy content of this page