මිනිසාගේ තැන ගන්නට එන රොබෝවරුන්

මිනිසාගේ තැන ගන්නට එන රොබෝවරුන්

මිනිසාට වඩා කාර්යක්ෂමව, ලෞකික සැප සම්පත් හා අයිතින් හෝ හැඟිම්වලින් තොරව පැය ගණන් එක දිගට වැඩ කළ හැකි පිරිසක් මේ වන විට ලෝකය පුරා නිර්මාණය වෙමින් තිබේ. ඒ කාර්මික රොබෝවරුන් සහ අනිකුත් රොබෝ යන්ත්‍රයි. කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ ලෝකය පුරා දැන් නවතම බියක් ලෙස රොබෝවරුන් විසින් මිනිසාගේ රැකියා අවස්ථාවන් උදුරා ගනීද යන බිය ඇතිව තිබේ.

කොරෝනා වෛරසය නිෂ්පාදනයන් සහ මෙහෙයුම් කටයුතු නොවී නිසා බොහෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයන්ට තමන්ගේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවීමට හැකියාවක් නොවීම නිසාම මෙසේ බොහෝ සේවකයන් පිරිසක් ඔවුන්ගේ සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.

කොරෝනා පැවැති සමයේ චිනයේ රෝහලක වැඩ කරන රොබෝ යන්ත්‍රයක් (Aljazeera)

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ මිනිස් කටයුතු බොහෝමයක් සීමා කිරීමට ලෝකයේ බොහෝ රටවල්වට සිදුවුණි. වෛරසයට තවමත් ප්‍රතිකාරයක් ස්ථීර ලෙස සොයා ගෙන නොතිබීමත්, වෛරසයේ දෙවන තෙවැනි සහ සිව්වැනි රැලි මතු වීම නිසාත් තවමත් ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ප්‍රමාණයක් මිනිස් ක්‍රියාකාරම් පාලනයකින් සිදු කරනු ලබයි.

ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ලොක්ඩවුන් නීතිය ලිහිල් කරමින් තිබේ. ව්‍යාපාරික ස්ථානයන්ද බොහෝ ලෙසින් මේ වන විටත් විවෘත වෙමින් පවතී. නමුත් බොහෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයන්වල හිටපු මිනිස් සේවකයන්ගේ තැන් මේ වන විට රොබෝවරුන් විසින් අයිති කරගෙන තිබේ.

වෙනදාට බාර්වල සිටි මිනිස් සේවකයන් වෙනුවට අද බියර් එක රාක්කයෙන් අරගෙන පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දෙන ආකාරයේ රොබෝ අත් යොදාගනිමින් තිබේ. රෝහල්වල පිළිගැනීමේ නිලධාරීනියන් වෙනුවට රොබෝවරුන් යොදාගෙන ඇති අතර ඔවුන් ඔබට පිළිගන්නා ගමන් ඔබගේ රෝගය තත්ත්වය නිරික්ෂණයද කරනු ලබයි.

මේ වන විටත් බොහෝ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සහ බෙදා හැරීමේ ආයතනයන් තමන්ගේ කුඩා ප්‍රමාණයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයෙන් කිරීමට යොමු වී තිබේ. ආහාර නිෂ්පාදිත ඇසුරුම් කිරීම්, නිෂ්පාදිතයන් ආශ්‍රිත බොහෝ රැකියා ප්‍රමාණයක් මෙම රොබෝවරුන් විසින් නුදුරු අනාගතයේ දීම මිනිසාට අහිමි කරනු ඇති බව බොහෝ දෙනා මත පළ කරමින් සිටියි.

වාහන නිෂ්පාදනය කරන රොබෝ යන්ත්‍ර (Getty Image/BBC)

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන්වලට සම්බන්ධ වෙන සෑම රොබෝවෙකු නිසාම නිෂ්පාදන අංශයේ රැකියා 1.6ක් නැති වී යන බවද වාර්තා වෙයි. මෙම රොබෝවරුන් රැකියා අවස්ථාවන් ආක්‍රමණය කිරීම තුළින් එම රැකියා අහිමි වන පිරිස් පරිපාලනය හා ප්‍රවාහන, නඩත්තු කටයුතු, ඉදිකිරීම වැනි රැකියාවන්ට ඇතුළු වීම තුළින්ද රැකියා අතර අර්බුදයන් මෙන්ම විරැකියාවද ඉහළ යා හැකිබවත් සඳහන් වෙයි.

චීනය මේ වන විටත් තමන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන්වල වේගය වැඩි කිරීම උදෙසා රොබෝවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එකතු කරගෙන ඇති අතර 2030 වසර වන විට කාර්මික රොබෝවරුන් මිලියන 14ක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එකතු කිරීමට චීනය බලාපොරොත්තු වෙන බවද සඳහන් වෙයි.

Oxford Economics Ltd සමාගම විසින් 2019 වසරේ දී කර සංගණනයකින් ඔවුන් අනාවරණය කරනු ලබන්නේ 2030 වසර පමණ වන විට රොබෝවරුන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එකතු වීම නිසාම ලෝකය පුරා රැකියා මිලියන 20ක් පමණ අහිමි වී යා හැකි බවයි.

සැබැවින්ම ලෝකයේ රොබෝවරුන් විසින් මිනිසාට අයිතිව තිබෙන රැකියා අවස්ථාවන් අහිමි කරයිද? ඔබට හිතෙන දේ කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

මුලාශ්‍රයන් – World Economic Forum, BBC

7+
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page